Trestné právo

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb umožňuje, aby boli trestne zodpovedné aj právnické o...

 • Obhajoba obvineného v trestnom konaní (najmä účasť na procesných úkonoch, rozhodovaní o väzbe obvineného, konaní o dohode o vine a treste, podávanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov, súčinnosť pri vyhľadávaní a obstarávaní dôkazov, prekladanie dôkazov, vykonávanie dôkazov, previerka dôkazov, hodnotenie dôkazov).
 • Obhajoba obvineného v tzv. superrýchlom konaní.
 • Podávanie návrhov na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody.
 • Podávanie návrhov na premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.
 • Obhajoba právnickej osoby v trestnom konaní (najmä účasť na procesných úkonoch, podávanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov, súčinnosť pri vyhľadávaní a obstarávaní dôkazov, prekladanie dôkazov, vykonávanie dôkazov, previerka dôkazov, hodnotenie dôkazov).
 • Právne zastupovanie poškodeného a obete trestného činu v trestnom konaní (najmä účasť na procesných úkonoch, podávanie návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov, uplatňovanie nároku poškodeného na náhradu škody, odškodňovanie obetí trestných činov, súčinnosť pri vyhľadávaní a obstarávaní dôkazov, prekladanie dôkazov, vykonávanie dôkazov, previerka dôkazov, hodnotenie dôkazov).
 • Vypracovanie trestných oznámení vrátane potrebných príloh.
 • Právne zastupovanie oznamovateľa v trestnom konaní.
 • Právne zastupovanie svedka v trestnom konaní.
 • Vypracovanie právnych analýz týkajúcich sa trestnosti skutku.
 • Vypracovanie procesných analýz týkajúcich sa aktuálneho stavu a možného vývoja trestného konania.
 • Vypracovanie compliance programov pre právnické osoby.
 • Právne zastúpenie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.
doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
 • Mobil: +421 915 932 894
 • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
 • Mobil: +421 904 848 781
 • E-mail: balla@legalitas.sk