Daňové právo

Zastupovanie v daňovom konaní, uplatňovanie nárokov na zaplatenie daňových preplatkov, podávanie spr...

V oblasti daňového práva naša Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby spočívajúce najmä v:

  • zastupovaní pri daňových kontrolách a vo vyrubovacích konaniach,
  • zastupovaní pri uplatňovaní nárokov na zaplatenie daňových preplatkov,
  • príprave správnych žalôb voči rozhodnutiam správcov dane a v následnom zastupovaní v správnych súdnych konaniach,
  • auditoch zmluvných vzťahov v kontexte noriem daňového práva.


doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
  • Mobil: +421 915 932 894
  • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
  • Mobil: +421 904 848 781
  • E-mail: balla@legalitas.sk