Obchodné právo

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva pristupujeme ku klientom individuál...

Naša Advokátska kancelária poskytuje špecializované právne služby v oblasti obchodného práva. V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva pristupujeme ku klientom individuálne zohľadňujúc špecifiká výkonu jednotlivých druhov podnikateľských činností a potrieb jednotlivých klientov.

Poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva zahŕňa najmä nasledovné služby:

  • vymáhanie pohľadávok, vrátane ich vymáhania v exekučných konaniach,
  • zastupovanie klientov v rámci mimosúdnych rokovaní,
  • príprava zmluvnej dokumentácie, 
  • zabezpečenie záväzkov z obchodnoprávnych vzťahov (záložné práva, zabezpečovacie postúpenia pohľadávok, dohody o ručení),
  • prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach, modifikácie spoločenských zmlúv, a iné zmeny, 
  • ukončenie podnikateľskej činnosti a výmaz z obchodného registra.doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
  • Mobil: +421 915 932 894
  • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
  • Mobil: +421 904 848 781
  • E-mail: balla@legalitas.sk