Občianske právo

Zastupovanie v dedičskom konaní, vydedenie, závety, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva man...

V rámci občianskeho práva poskytujeme právne služby spočívajúce v komplexnom zastupovaní:

  • v dedičských konaniach, vrátane spísania závetov a listín o vydedení potomkov, uplatňovania dedičských nárokov v dedičských konaniach, prihlasovania pohľadávok do dedičských konaní, 
  • v konaniach o rozvod manželstva, pri uzatváraní dohôd o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v súdnych konaniach o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
  • na rokovaniach týkajúcich sa zabezpečenia splnenia záväzkov (záložné zmluvy, ručiteľské vyhlásenia, uznania dlhov) vrátane vyhotovenia zmluvnej dokumentácie, zastupovanie pri výkone záložného práva,
  • pri uplatňovaní nárokov v súdnych konaniach,

ako aj pri ďalších úkonoch v závislosti od potrieb našich klientov.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
  • Mobil: +421 915 932 894
  • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
  • Mobil: +421 904 848 781
  • E-mail: balla@legalitas.sk