Právo nehnuteľností

Zastupovanie pri prevodoch vlastníckeho práva (kúpa/predaj/zámena), vyporiadanie podielového spoluvl...

Naša Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v rámci práva nehnuteľností, najmä:

 • zastupovanie pri prevodoch vlastníckeho práva (kúpa/predaj/zámena) a pri zriaďovaní vecných bremien (právo doživotného užívania nehnuteľnosti, právo stavby, právo prechodu a prejazdu a ďalšie) vrátane rokovaní s ostatnými zmluvnými stranami, príprava zmluvnej dokumentácie, zriaďovanie notárskych úschov za účelom úhrady kúpnej ceny, lustrácie v registri poverení na vykonanie exekúcie, komunikácia so súdnymi exekútormi v prípade kúpy/predaja pozemkov zaťažených exekučnými záložnými právami, 
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, 
 • návrhy na nariadenie neodkladného opatrenia a zastupovanie v týchto konaniach,
 • rozdeľovanie nehnuteľností, 
 • uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia zákonného predkupného práva podielového spoluvlastníka, 
 • zastupovanie v katastrálnych konaniach, 
 • zastupovanie v konaniach o pozemkových úpravách, 
 • zastupovanie vo všetkých typoch súdnych sporov súvisiacich s nehnuteľnosťami,

a to všetko s cieľom chrániť záujmy našich klientov v čo najvyššej možnej miere.  

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
 • Mobil: +421 915 932 894
 • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
 • Mobil: +421 904 848 781
 • E-mail: balla@legalitas.sk